3 havo

Jij gaat dit jaar de vakken kiezen waar je examen in gaat doen, ofwel je profiel. Dat is voor de meest mensen een lastige keuze maar wel belangrijk. Sommige opleidingen stellen eisen aan je profiel. Het helpt als je er tijd en energie insteekt: dan zul je merken dat in de loop van een paar maanden een duidelijk beeld gaat ontstaan. Hoe gaat het in zijn werk?

In de tweede periode krijg je een decaanles over de profielkeuze. Voor ouders is er een speciale informatieavond. Je krijgt de informatie op papier in het profielkeuzeboekje. Op de website RLO.DeDecaan.net staat een online methode, Keuzeweb, die je kan helpen bij het bepalen van jouw keuze. Daar werk je in mentorlessen en/of thuis mee. Het programma helpt je wijzer te worden over wat je wilt, wat je kunt en wat er allemaal te doen valt als je je diploma hebt.

Er komt dus veel op je af: hoe zien de vakken eruit in de bovenbouw, zijn er verplichte vakken voor bepaalde studies, kies je een extra vak? Eind januari vul je een voorlopige keuze in, en een ouder/verzorger  zet een digitale handtekening voor ‘gezien’. Zo weten wij zeker dat er thuis ook over gesproken is.

Dan nodigt de decaan je in februari of maart uit voor een gesprek over je voorlopige keuze. De vakdocenten geven prognoses: daarmee geven ze aan of ze denken dat jij voor hun vak het diploma zou kunnen halen. Als het echt lastig is om te kiezen komt er een vervolggesprek, eventueel samen met je ouders. Na de 3de periode kies je je definitieve profiel voor havo 4, ook weer bevestigd met een digitale handtekening van een ouder/verzorger. De decaan nodigt je minstens 1x uit voor een gesprek, maar daarbuiten raden wij je aan om er met zoveel mogelijk mensen over te praten: je ouders, vrienden, vakdocenten, familieleden en andere mensen waarvan je denkt dat ze je verder kunnen helpen. Misschien heb je wel een coach of een leraar die je inspireert. Wees nieuwsgierig en vraag eens hoe zij hun keuzes hebben gemaakt!

 

Belangrijke data:

17 november: voorlichtingsavond ouders

3 februari: voorlopige profielkeuze

11 mei definitieve profielkeuze

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl